Lassi Noponen

En kandidat för dig som bryr sig om Helsingfors och miljön.

 Mitt Helsingfors

 

 

 

 Helsingfors kan

 

Helsingfors är Finlands motor och ett kompetenscentrum i världsklass. Utbildning, forskning och kunskap är Helsingfors styrkor och en tydlig konkurrensfördel. En utbildning i världsklass - på alla nivåer - från dagis till universitet, är Helsingfors stolthet, den måste stödjas och utvecklas.

 

 

 

 Helsingfors bryr sig

 

Helsingfors ska vara ett bra hem för alla invånare. Vi ska ta väl hand om våra människor och företag. Då kan vi också hjälpa dem som verkligen behöver hjälp, om och när det behövs. Det bästa sättet att hjälpa de som kommer hit är att underlätta integrationen och sänka tröskeln för anställning.

 

 

 

 Helsingfors säkrar

 

En ren och säker livsmiljö skapar grunden för ett positivt liv. Helsingfors måste alltid vara säkert. När en person känner sig säker och mår bra är han eller hon också motiverad att bidrag till samhället.

 

 

 

 Människor

 

Helsingfors är i första hand ett hem för Helsingforsborna. Genom internationell attraktionskraft och ett gott rykte följer bra livskvalité, skickliga entreprenörer och innovationer för Helsingforsborna.

 

 

  Miljö

 

En ren och säker livsmiljö är grunden för ett gott liv. Nu och i framtiden. Helsingfors har ett ansvar att leda och vara en pionjär.

 

Finlands och Helsingfors roll i hanteringen av miljöfrågor, är att vara en plats där vi genom bra utbildning, vetenskap och företagande, utvecklar toppmodern miljöteknik, som kommer hela världen till godo. Inom politik får vi inte fatta politiska beslut som endast har symbolisk miljöpåverkan och som försvagar den finländska industrins och företagens internationella konkurrenskraft.

 

Jämfört med många länder har Finland hårda naturförhållanden.  Vi får inte fatta symbolpolitiska beslut som komplicerar mobiliteten och livet för Helsingforsborna och därmed minska Helsingfors attraktionskraft, som en bekväm plats för människor att bo och arbeta. Av miljö- eller symbolpolitiska skäl, får vi inte fatta beslut som bara har en marginell miljöpåverkan, men som kväver ekonomin och minskar Helsingfors chanser att göra största möjliga miljömässiga handavtryck ute i världen.

 

Genom att blicka utåt och exportera smarta finländska miljölösningar och produkter, kan Finland bidra till att minska den globala miljöpåverkan.

 

En ansvarsfull politik och medborgarnas intressen kräver att Helsingfors inte slösar bort skattebetalarnas pengar på symbolpolitik, utan att beslut fattas med försiktighet, och på grundval av fakta och med förståelse för både miljö- och andra konsekvenser.

 

Åtgärder för att skydda miljön medför vanligtvis också kostnader för medborgarna. Man måste se till att övergången är rättvis och inte lägger en orimlig börda på lokalbefolkningens ekonomi.

 

Ny miljöteknik får inte hämma den finländska ekonomin, utan ska öka den.

 

 

 

 Skapa möjligheter

 

Helsingfors attraktion baseras i första hand på aktiviteter hos oss vanliga Helsingforsbor, entreprenörer och kulturfolk, inte på politikernas handviftande. Staden måste skapa förutsättningar för sina innevånare och företag att utveckla en funktionell, bekväm och gemensam stad och samtidigt skapa den bästa versionen av sig själva.