Lassi Noponen

448

MITT HELSINGFORS KAN. Det bryr sig om. Det skyddar människor och miljön.  

 Bakgrund

 

Jag har varit entreprenör sedan 2000. Jag är en av grundarna till miljöteknikföretagen Loudspring Oyj och Proventia Group Oyj, där jag verkat som både VD och styrelseordförande. Genom dessa företag har jag under tjugo års tid medverkat till att hitta lösningar på de stora miljöproblemen som idag hotar mänskligheten Under åren har jag hjälpt politiska ledare med miljöteknikfrågor och har deltagit i många nationella miljöprojekt, till exempel förberedelser för Sitra och Tekes, samt det nationella miljöprogrammet och utvärderingspanelen för strategiska forskningsprojekt. 

 

Innan dess, på 1990-talet arbetade jag som kapitalförvaltare på Evli Bank och i Neste Corporations i olika expert och ledande befattningar. Jag var även styrelsemedlem och styrelseordförande i Incap Corporations styrelse mellan 2009-2017.

 

Jur. Kand. (Åbo universitet), MSc. (Management), (London Business School).

Språkkunskaper: talar finska, svenska och engelska.

Vald till Cleantech Scandinavia Hall of Fame 2008.

Reservlöjtnant, generalsekreterare för RUK Studentkår kurs 193, Nationell Försvarskurs 191.

 

 

 

 Varför Sannfinländarna?

 

Jag har en väst- och Norden-orienterad liberala värdegrund och jag är i grunden en optimist. Jag har studerat och bott i Storbritannien och vid flera tillfällen i USA och Sverige. Jag tror på Finland och på internationella samarbeten, där Finland alltid är en önskad partner.

 

Idag är Sannfinnländarna det enda partiet som försvarar Finlands självständighet och det finska folket, som förstår den ekonomiska verkligheten och tar hänsyn till människors olika situationer. Det enda partiet som tydligt representerar det finska folket istället för olika inhemska och utländska intressegrupper. Det enda partiet som vill behålla beslutsfattandet över finlänska angelägenheter i Finland.

 

För mig betyder att vara en sannfinländare inte att motsätta sig, eller vara mot andra, utan att jag vill bygga upp Finlands egna grund. Utvecklingen av Helsingfors och Finland kräver dels en stark egen grund att stå på och samarbete. Den egna grunden saknas, om vi hela tiden lutar oss mot EU och alltid tänker att vi själva inte vet, inte vågar, eller inte ens är tillåtna att göra någonting själva. Våra beslutsfattare måste företräda det finska folket i EU, och inte EU i Finland.

 

Det säger sig självt att jag är för lika behandling av alla. Behandlingen får inte påverkas av kön, religion, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

 

 

 

En internationellt känd pionjär inom miljöteknik.

 

En kandidat för dig som bryr dig om både Helsingfors och miljön.

 

 

Jag är kandidat i kommunvalet för Sannfinländarna, som en oberoende kandidat till Helsingfors stadsfullmäktige.

 

Jag lovar:

  • att i alla beslut alltid ha Helsingfors invånares bästa i åtanke
  • att vara rättvis, uppskatta olika åsikter, lyssna och diskutera
  • att använder mina affärs- och miljötekniska kunskaper till förmån för Helsingforsborna

 

 

 

 

  LASSI NOPONEN - Ilmastopersu