Lassi Noponen

Ehdokas sinulle, joka välität sekä Helsingistä että ympäristöstä.

 Minun Helsinki

 

 

 

 Helsinki osaa

 

Helsinki on maailmanluokan osaamiskeskus ja Suomen moottori. Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat Helsingin vahvuuksia ja selkeä kilpailuetu. Maailmanluokan koulutus – kaikilla tasoilla – päiväkodista yliopistoon, on Helsingin ylpeys, sitä on tuettava ja kehitettävä.

 

 

 

 Helsinki välittää

 

Helsingin täytyy olla hyvä koti kaikille ja kaikenlaisille helsinkiläisille. Hoidamme hyvin omat ihmisemme ja asiamme. Näin voimme tarvittaessa myös auttaa niitä, jotka todella tarvitsevat apua. Paras tapa auttaa tänne tulevia on helpottaa kotouttamista ja madaltaa työelämään pääsyn kynnystä.

 

 

 

 Helsinki turvaa

 

Turvallinen elinympäristö luo perustan kaikelle positiiviselle elämässä. Helsingin on oltava turvallinen aina. Kun ihmisellä on turvallinen olo ja elämän edellytykset kunnossa, hän on motivoitunut antamaan parhaan panoksensa yhteiskunnalle.

 

 

 

 Ihmiset

 

Helsinki on ensisijaisesti helsinkiläisten koti. Kansainvälinen vetovoima ja hyvä maine seuraavat kaupunkilaisten hyvästä elämästä, osaavista yrittäjistä ja innovaatioista.

 

 

 

 Ympäristö

 

Puhdas ja turvallinen elinympäristö on hyvän elämän perusta. Nyt ja tulevaisuudessa. Helsingin vastuu on realiteetit ymmärtäen johtaa ja olla edelläkävijä.

 

Suomen ja Helsingin rooli ympäristökysymysten hallinnassa on olla paikka, jossa koulutuksen, tieteen ja yritystoiminnan avulla kehitetään huippuluokan ympäristöteknologiaa maailman tarpeisiin. Meidän ei politiikassa tule tehdä ratkaisuja, jotka heikentävät suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä tai Suomen elinvoimaa.

 

Suomessa vallitsevat moniin maihin verrattuna ankarat luonnonolosuhteet. Meidän ei tule tehdä ratkaisuja, joilla hankaloitetaan esimerkiksi helsinkiläisten liikkumista ja elämää sekä siten vähennetään Helsingin vetovoimaa mukavana asuin- ja työpaikkana ihmisille. Meidän ei ylipäätään tule tehdä mitään päätöksiä, joilla on vain symbolinen ympäristövaikutus mutta jotka tukahduttavat taloutta ja pienentävät Helsingin mahdollisuuksia rakentaa maailmaan mahdollisimman suurta ympäristökädenjälkeä.

 

Suomen suurin positiivinen ympäristövaikutus maailmassa voidaan saavuttaa katsomalla ulospäin ja ottamalla maailmalla tehokkaasti käyttöön hienoja suomalaisia ympäristöratkaisuja ja tuotteita.

 

Vastuullinen politiikka ja kansalaisten etu edellyttävät, ettei Helsinki haaskaa veronmaksajien rahaa seikkailuihin eikä hyvesignalointiin, vaan päätökset tehdään harkiten, faktapohjalta ja ympäristöseuraamukset ymmärtäen. Ympäristön suojelemiseksi tehtävät toimenpiteet aiheuttavat yleensä myös kustannuksia kansalaisille. On huolehdittava siitä, että siirtymä on oikeudenmukainen, eikä rasita kuntalaisten taloutta kohtuuttomasti. Ympäristöteknologian käyttöönotto ei saa tainnuttaa Suomen taloutta, vaan kasvattaa sitä.

 

 

 Edellytykset kuntoon

 

Helsingin vetovoima perustuu ennen kaikkea tavallisten helsinkiläisten, yrittäjien ja kulttuuriväen toimintaan, ei poliitikkojen käsien heilutteluun. Kaupungin on luotava tarvittavat edellytykset, joissa ihmiset ja yritykset voivat kehittää toimivaa, viihtyisää ja yhteisöllistä kaupunkia ja aikaansaada parhaan version itsestään.