Lassi Noponen

Suomen mahdollisuus globaaliin

vaikuttavuuteen on “kädenjälki”, 

joka toteutuu kun Suomesta viedään edistyksellistä ilmastoteknologiaa

maailman markkinoille.

Ilmastopersu

 Lassi ja ympäristöteknologia

 

Olen toiminut ympäristöteknologia-alan yrittäjänä ja sijoittajana 20 vuotta. Uskon tieteen, yrittäjyyden ja teknologian voimaan ja olen niiden avulla halunnut olla mukana ratkaisemassa aikamme suurimpia haasteita, ilmastomuutosta ja luontokatoa. Skaalautuva teknologia ja kasvu ovat ympäristövaikuttavuuden edellytykset liiketoiminnassa. Niiden toteutuessa on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa, jonka kasvaessa kasvavat sekä taloudellinen hyvinvointi että positiiviset ympäristövaikutukset.

 

Olen ollut 20 vuoden aikana ollut mukana kymmenissä teknologiayrityksissä, joiden teknologioilla vähennetään ilmastopäästöjä ja parannetaan ympäristön tilaa. Nämä yritykset mm. vähentävät liikenteen päästöjä ja edistävät siirtymää kestävään liikennejärjestelmään, tuottavat energiaa ja tehostavat energiantuotantoa. Ne säästävät energiaa mm. teollisuudessa ja kiinteistössä sekä edistävät siirtymää kestävävään energiajärjestelmään. Nämä yritykset myös säästävät vettä teollisuudessa ja yhteiskunnassa sekä estävät mikromuovien pääsyä meriin. Ne säästävät ja kierrättävät ruokaa ja arvokkaita raaka-aineita ja edistävät siirtymään kiertotalouteen. En todellakaan halua liioitella omaa panostani, mutta olen 20 vuoden ajan saanut olla mukana viemässä näitä ja useita muita ympäristöteknologiayrityksiä kaikille maailman mantereille (paitsi Etelä-Mantereelle). Näiden yritysten teknologian käyttöönotolla on ollut merkittävä ja mitattava positiivinen ympäristövaikutus,”hiilikädenjälki”, jota minä olen saanut osaltani olla luomassa. Nämä kasvuyritykset ovat myös luoneet satoja työpaikkoja ja runsaasti alumnia, joista monet työskentelevät ympäristöteknologian parissa toisissa yrityksissä.   

 

Yrittäjyys on vaativaa mutta myös valtava voimavara, jossa ihminen parhaimmillaan jalostuu kun hän ottaa vastuun itsestään, ja näkee omien ponnistelujensa tulokset. Uskon, että luonnonvarojen säästäminen ja ilmastonmuutoksen sekä luontokadon torjuminen on myös ainutlaatuinen liiketoimintamahdollisuus. Yrittäjyydessä näen valtavan mahdollisuuden muuttaa maailmaa resurssitehokkaampaan suuntaan liiketoiminnan keinoin.

 

 

 Jalanjälki vs. kädenjälki - suomalaisen ympäristöteknologian vienti

 

Suomessa käytävässä ympäristökeskustelussa suuret ja pienet asiat tulee erottaa. Suomen hiilijalanjälki ei ole maailman mittakaavassa ongelma ja suomalainen tuotanto on usein puhtaampaa kuin kilpailijamaiden. Suomalainen tuotanto ja työ on ekoteko, jota poliittisten päättäjien tulee suojella.

 

Suomen rooli globaalien ympäristökysymysten ratkaisemisessa on ennen kaikkea olla paikka, jossa koulutuksen, tieteen ja yritystoiminnan avulla kehitetään huippuluokan ympäristöteknologiaa maailman tarpeisiin. Meidän ei politiikassa tule tehdä ratkaisuja, joilla on vain symbolinen ympäristövaikutus mutta jotka heikentävät suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä tai suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaa.

 

Suomessa vallitsevat moniin maihin verrattuna ankarat luonnonolosuhteet. Meidän ei politiikassa tule ympäristösyistä tehdä ratkaisuja, joilla hankaloitetaan esimerkiksi helsinkiläisten liikkumista ja elämää sekä siten vähennetään Helsingin vetovoimaa mukavana asuin- ja työpaikkana ihmisille. Meidän ei ylipäätään tule tehdä mitään päätöksiä, joilla on vain symbolinen ympäristövaikutus mutta jotka tukahduttavat taloutta ja pienentävät Helsingin mahdollisuuksia rakentaa maailmaan mahdollisimman suurta ympäristökädenjälkeä.

 

Suomen todellinen mahdollisuus globaaliin vaikuttavuuteen on ns. “kädenjälki”, joka toteutuu niin, että Suomesta viedään edistyksellistä ilmastoteknologiaa maailman markkinoille. Nämä teknologiat ja ratkaisut voivat olla Suomelle merkittävä talouskasvun ja hyvinvoinnin lähde. 

 

Ympäristöteknologian käyttöönotto ei saa tainnuttaa Suomen taloutta, vaan kasvattaa sitä.

 

 

 

 Helsingin tehtävä

 

Puhdas ja turvallinen elinympäristö on hyvän elämän perusta. Nyt ja tulevaisuudessa.

 

Helsingin vastuu on johtaa ja olla edelläkävijä realiteetit ymmärtäen. Vastuullinen politiikka ja kansalaisten etu edellyttävät, ettei Helsinki haaskaa veronmaksajien rahaa seikkailuihin eikä hyvesignalointiin, vaan päätökset tehdään harkiten, faktapohjalta ja ympäristö- ja talous seuraamukset ymmärtäen. Ympäristön suojelemiseksi tehtävät toimenpiteet aiheuttavat yleensä myös kustannuksia kansalaisille. On huolehdittava siitä, että siirtymä on oikeudenmukainen, eikä rasita kuntalaisten taloutta kohtuuttomasti.