Lassi Noponen

Markkinatalous, liberaalidemokratia ja

yksilönvapaudet ovat hyvinvointimme

perusta.